Incestum

Význam: krvesmilstvo, incest, smilstvo, čin proti cudnosti

Další latinský slovník

Proficiscor

vyrazit, vydat se na cestu

Circumdatus

obehnaný

Ephippium

sedlo, čabraka

Opus

(jako "úkon" v Pražákovi nenal.)

Rector pagi

vévoda

Aperte

zjevně