Novum castrum n.

Význam: Nové Hrady ; Newcastle

Další latinský slovník

Anno incarnati verbi

roku X od Vtělení Slova

Maturus

včasný, časný

Elemosyna

almužna (darování i darovaná věc), dar, dobrodiní

Maturesco

zrát, uzrát, dozrát

Efficio

udělat, vykonat, učinit, provést, vytvořit, způsobit ; činit (o míře, rozměru atd.), obsahovat, vynést ; dojít čeho ; plynout, vyplývat (z toho plyne atd.)

Testor

tkadlec (správně textor)