Invitis

Význam: proti vůli

Další latinský slovník

Formido

hrůza, strach ; posvátná hrůza, posvátná bázeň, bázeň Boží ; postrach, strašák

Rauba lecti

povlečení

Ambo

oba dva spolu (skloňováno podle duo)

Et

a (zejm. slučovací spojka, ale i odporovací) ; a to (připojuje logicky nesouřadný člen: "jeden, a to velmi podivný zvyk") ; i, také (adverbium se stupňovacím významem: "et dona ferentes", zejm. v pozdější latině)

Devenio

sejít, přijít, dostat se, dorazit, octnout se kde ; přejít, obrátit se (k čemu, metaf.)

Divinus

boží, božský, svatý