Ob

Význam: pro, za, kvůli, proto, pročež

Další latinský slovník

Etsi

ačkoliv

Credo

věřit, důvěřovat komu, spoléhat na koho ; věřit, víru přikládat čemu, mít za pravdu ; věřit, myslet, mínit, domnívat se, pokládat, uznávat (co za co)

Remeo

vracet se, vrátit se, jít zpět ; znovu prožít, navrátit se (ve vzpomínkách do dětských let apod.)

Oboedire praecepto

uposlechnout příkazu

Jampridem

již dříve

Prenso

(viz prehenso)