Nihil novi

Význam: nic nového

Další latinský slovník

Sordes

nečistota, špína ; špinavost, nízkost, sprostota (častěji v pl.)

Desisto

ustat, přestat

Novissime

nakonec (??? snad)

Quemadmodum

jak, jakkoli

Explicit

končí... [bývá uváděno na koncích díla ; končí, tak se to většinou překládá, např. Spunar]

Aequinoctium

rovnodennost