Circiter

Význam: asi, okolo

Další latinský slovník

In cassum

nadarmo

Amplus

prostorný, velký, rozsáhlý

Caseus

sýr

Cruciatus

muka, trápení

Deiaceo

shodit