Adiuratio

Význam: zapřísahání ; zaklínání (ďábla)

Další latinský slovník

Insuper

navrch, nahoru, nad to, kromě toho

Franci

Frankové

Prodo

vydávat, připomínat

Incontinens

nezdrženlivý, nestřídmý, chtivý, smyslný, neuměřený, nemírný

Censeo

být pro, navrhovat

Tango

dojít, dostoupit, dospět, vstoupit, vkročit, vystoupit, dostat se k čemu ; přistát (o lodi) ; dát se do čeho, začít co, zabývat se čím ; zažít, pocítit (pas.) ; dojmout, jímat, pohnout ; zachvátit, jímat, zasáhnout ; vynořit se, vyvstat (zejm. o myšlence)