Cessare + inf.

Význam: přestat dělat co, přestat s čím

Další latinský slovník

Credulus

lehkověrný, důvěřivý ; věřící (o křesťanu) ;

Absolvo

uvolnit, osvobodit, zbavit ; vykonat, rozřešit, vyřešit, dokončit ; uvolnit z úřadu ; vykoupit, vyplatit ; zprostit závazku ; zprošťovat ; rozhřešovat (tvar LMALB), udělovat rozhřešení

Densus

hustý

Distensio

(viz dissentio)

Nimirum

rozhodně, bezpochyby, očividně

Sed enim

vždyť zajisté