Tuscia

Význam: Toskánsko

Další latinský slovník

Odiosus

nenáviděný, protivný, odporný, nepříjemný

Impositio

vkládání, vzkládání

Noto

poznamenávat, poznamenat, zaznamenat ; vnímat, pozorovat, vidět, zaznamenat (smyslově) ; udělit důtku, vytýkat, kárat ; vystavovat posměchu ; činit narážky na koho

Aliter nescit

(často v inkv. registru Fournier, např. 336, konec odst.)

Rabide

vztekle, hněvivě

Suus

osobitý, svérázný, zvláštní ; určený, příslušný ; vhodný, náležitý ; milovaný, drahý ; nakloněný, přátelský