Co(rceo

Význam: držet na uzdě, krotit, trestat, kárat

Další latinský slovník

Frumentor

opatřovat obilí, zásobovat obilím

Sollicito

znepokojovat, pobuřovat, popouzet

Navicula

loďka

Pro explorato habere

mít něco přesně vypátráno, mít něco za jisté

Suffero

vézt

Pollinctor

omývač mrtvol