Modo + gen.

Význam: po způsobu, způsobem

Další latinský slovník

Diversimode

různě, různým způsobem (LMALB ; Pražák nic, MLLM jen "diversimodus" a nic zásadního) ; odlišně, rozdílně, jinak (DZ ex RS 52:17)

Frequens

v hojném počtu

Sic

tak

Imber

déšť

Leguminae

zelenina (viz legumen, ale leguminosus je zeleninový, ne jen luštěninový)

Simul - simul

jednak - jednak