Adhes-

Význam: [viz adhaereo]

Další latinský slovník

Debello

doválčit, dobojovat, dokončit válku ; zdolat, nadobro přemoci, úplně pokořiti

Deterreo

odradit, odstrašovat

Quicumque

kdokoli, cokoli

Manus

branná rota, četa

Romania

Byzanc

Crebs

(Pražák nic)