Conscedo

Význam: vystoupit, nastoupit, vylézt

Další latinský slovník

Examinare se taxo

otrávit se šťávou z tisu

Fractus

zlomený, zesláblý

Precor

prosit, vyprošovat si, doprošovat se, prosebně vzývat, přimlouvat se (za koho u Boha), modlit se (ke komu za co) ; přát si, žádat ; přát komu co (dobro apod.)

Hilarus

veselý, bodrý

Interpositum

něco nastavené mezi, záminka, překážka

Habere ex

vyvodit z