Primo

Význam: zpočátku

Další latinský slovník

Scandalizo

pohoršit ; pokořit, ponížit, zahanbit ; svádět, pokoušet ; uvést ve zmatek

Novissimus

(MLLM jen novissimo)

Cunctor

váhat

Quaestio

vyšetřování

Sicut(i)

jako

Impositio manuum

vzkládání rukou