Cognatio

Význam: kmen

Další latinský slovník

In morte

v okamžiku smrti

Permaneo

zůstat, setrvat

Sufficienter

dostatečně

Condam

(neklas. pro quondam)

Rector pagi

vévoda

Neve

ani