Adalbertus

Význam: Vojtěch

Další latinský slovník

Saltem

aspoň, alespoň, přinejmenším, (v záp.) ani

Procul dubio

beze vší pochybnosti, jistě, jednoznačně

Opportunitas

výhoda, příznivá okolnost

Ephippium

sedlo, čabraka

Insidior

činit úklady, číhat

Fractio panis

lámání chleba