Bipartito

Význam: na dvě strany, dvojím směrem

Další latinský slovník

Obviam

vstříc, před (na otázku kam)

Conquinisco

sklonit se ; sklonit, schýlit

Se habere ad alqm

chovat se ke komu jak

Ictus

úder, rána, náraz

Deformis

ohyzdný, ošklivý, znetvořený

Tholosa

Toulouse