Teste Apostolo

Význam: jak dosvědčuje Apoštol

Další latinský slovník

Siurbi

Srbové

Idem

týž, tentýž ; totéž (jako subst.) ; neměnící se, stejný ; opětovně (ve spojení se zájmenem) ; právě (ve spojení se zájmenem) ; zároveň (značí jednotu)

Concido

padnout, skácet se, zhroutit se, klesnout

Placo

usmířit

Caveo

vyhnout se, vystříhat se

Pingo

věšet, pověsit, ověsit, ozdobit