Dolosus

Význam: lstivý

Další latinský slovník

Praefectus

velitel

Cooperor

spolupracovat, pracovat spolu, spolupůsobit

De ceteris

vzhledem k ostatnímu, co do ostatního, ostatně, příště, napříště

Ludus scaccorum

hra v šachy, šachy

Machina mundi f.

[přímo nenal. ; označení pro svět, světový mechanismus]

De

o, co do, vzhledem k, stran čeho, co se týče čeho, pokud jde o (o předmětu a vztahu)