Incertus

Význam: neověřený, nejistý

Další latinský slovník

Arroganter

zpupně

Despero

nemít naději, ztratit naději

Frumentum

obilí

Ab aeterno

od věčnosti

Procubo

ležet natažen, prostírat se

Interpello

zamezit, překazit, rušit