Ad hoc

Význam: v této souvislosti (DZ pro RS 54:20 ; tatáž volba později ověřena ve WEH 341)

Další latinský slovník

Signo

(alqm suo honore) prokazovat (náležitou úctu komu)

Abscido

odřezávat, odříznout, uříznout, vyříznout, přeříznout ; ustřihnout ; odtít, utít, useknout ; oddělovat, rozdělovat ; odlučovat, odnímat

Sensum recuperare

přijít k sobě, znovu nabýt zdravého rozumu

Proelior

bojovat, zápasit

Consanguinea

pokrevná příbuzná, rodná sestra, vlastní sestra ; tchyně

Consecratus

zasvěcený