Citra

Význam: před

Další latinský slovník

Occitanus

okcitánský

Quaestio

vyšetřování

Repello

zahnat, odvrátit

Fibula

skoba, svor

Insimul

společně, vespolek

Sorabi

Srbové (zejm. ve franckých pramenech 9. stol. takto)