Largiter

Význam: hojně

Další latinský slovník

Quero

stěžovat si, naříkat

Arx

pevnost

Domus

dům, příbytek

Bosona

Bosna

Vitium

chyba, vada ; kaz, skvrna, zkaženost ; nedostatek, úhona, závada ; choroba, nemoc ; špatná vlastnost, nepravost, nectnost ; úhona ; hřích ; pochybení, poklesek ; závada, překážka

Gladius

meč