Adumbrare

Význam: zaštítit, potvrdit (privilegium) ; skrýt, zakrýt

Další latinský slovník

Camba

noha (od kolene dolů ; MLLM) ; (lid. lat.) noha (noha vůbec ; DZ)

Socer

tchán

Irrumpo

vpadnout, vtrhnout, vniknout

Suffoco

zardousit, uškrtit, zadusit, zadrhnout hrdlo

Laboro

být v nouzi, v tísni, v nesnázi

Penito

(viz paenito)