Blaveus ^1

Význam: modrý ; způsobující modřinu (o ráně)

Další latinský slovník

Dissimulo

zatajit, zamlčet, zakrývat

Antistites

velekněžka, nejvyšší kněžka, arcikněžka, představená chrámu, hlavní obětnice ; dozorkyně ; mistryně (přen. o ženě dovedné v nějaké disciplíně)

Honestus

vážený, čestný, ctěný

Ante omnia

především

Pilus

manipul

Uterque

oba, jeden i druhý