Inter alia

Význam: mimo jiné

Další latinský slovník

Cucufa

(Pražák nic, LMALB nic, MLLM nic ; snad form. cuculla, soudě podle kontextu Fournier I, 277: portantes cucufas in capite et capucium)

Nimis

velice, nesmírně (DZ) ; nadmíru, příliš

Mercatura

obchod, obchodování

Profugio

utíkat, ubíhat, unikat

Duplico

ohýbat, křivit (bás. o raněných končetinách) ; (práv.) pronášet dupliku (odpověď na žalobcovu repliku)

Retentio

zadržení, zastavení