Repperi

Význam: (perfektum od reperio)

Další latinský slovník

Disputo

bádat, zkoumat

Confuto

porážet, zpřevracet ; zeslabovat, oslabovat, tlumit ; vyvracet (tvrzení)

Laicus

laik

Pera

mošna

Casu

náhodou

Alius sed non alienus

odlišný, ale nikoli nesouvisející (s tématem)