Amb-

Význam: předpona pro dva, oba (např. cum ambabus je "s oběma")

Další latinský slovník

Bessea

(LMALB nic)

Pingo

věšet, pověsit, ověsit, ozdobit

Tholosa

Toulouse

Vota

jeptiška, řeholnice (dosl. "zaslíbená", rozuměj Bohu)

Morsum

kousek, kousíček

Subministro

dodávat, dovážet