Amb-

Význam: předpona pro dva, oba (např. cum ambabus je "s oběma")

Další latinský slovník

Speculatorius

výzvědný

Notandum

důležité

Dignum et iustum est

je to důstojné a spravedlivé (liturgická formule)

Exprimo

vymačkat, vytlačit, vytvořit

Medius

prostřední, uprostřed

Aliqua

někudy, nějak