Amb-

Význam: předpona pro dva, oba (např. cum ambabus je "s oběma")

Další latinský slovník

Chroati

Chorvaté

Ramus

větev, halus

Dominica

neděle (výpustka z dies Dominica)

Moveo

hýbat se, pohybovat se ; hýbat, pohybovat, pohnout čím ; dát se na pochod, táhnout dál, přesunout se ; potřásat, třást ; vrtět ; připravovat, chystat ; hýbat se, mít se k dílu ; (pas.) vlnit se ; zahnat, zatlačit, odstranit, vyloučit

Franci

Frankové

In commune

veřejně, na veřejnosti