Dicens

Význam: s tím, že...

Další latinský slovník

Pondus

váha

Nisi forte

leda snad (DZ ; z Pražáka to nepřímo vyplývá, viz sub "forte")

Citatus

kvapný, rychlý, prudký

Appamiae

(geogr.) Pamiers

Infirmus

slabý, chabý

Prodo

vydávat, připomínat