Adduco ere

Význam: k sobě táhnout, přitahovat

Další latinský slovník

Nimius

převeliký, nesmírný, neobyčejně veliký ; přílišný, překračující míru, nadměrný

Ibi

tam, tu, na tom místě

Interim

zatím, mezitím

Citius

rychleji ; spíše, snáze

Rassa

Raška

Ante tempora

před časem, svého času