Adduco ere

Význam: k sobě táhnout, přitahovat

Další latinský slovník

Concupisco

zatoužit po čem (alqd), roztoužit se ; bažit, toužit, dychtit po čem (alqd)

Diversimodus

různý, rozličný (LMALB) ; různý, rozdílný, odlišný (DZ)

En

(střv.) (jihofr.) (člen užívaný někdy před mužskými jmény)

Inquinatus

špinavý, znečištěný, nečistý, pokálený

Conquiro

vyhledávat

Admodum

nadmíru