Deicio

Význam: odvrátit, shazovat

Další latinský slovník

Hereticatio

pokacířštění (často o udělení katarské svátosti consolamenta)

Deliberatio

úvaha (Pražák I, 167)

Quaestus pecuniae

peněžitý zisk

Perfero

snášet

Ire contendere

zamířit

Dego

trávit, prožívat (čas, život), žít