Tandem

Význam: konečně

Další latinský slovník

Traiectus

převoz

Acta

činy, skutky ; nařízení, opatření ; zápisy o jednání / o vyšetřování, akta, listiny, písemnosti ; zprávy o jednání, denní zprávy, úřední deník, noviny

Ripa

břeh

Deprecator

prosebník, přímluvce

Praedico

hlásat, vyhlašovat, ohlašovat, prohlašovat, zvěstovat, oznamovat, rozhlašovat ; vychvalovat, velebit

Dimidius

poloviční, rozpůlený