Cassus

Význam: prázdný, dutý, jalový ; zbavený (světla, života) ; daremný, marný, jalový

Další latinský slovník

Anno Dominice incarnacionis (+ numerus)

roku (+ číslo) od Kristova vtělení

Occultatio

zatajování, skrývání

Doctor

učenec

Sagimen

tuk (živočišný), sádlo (MLLM, z ekvivalentů dost jasně vyvozeno i živočišný, rod neuveden, příklady, ze kt. by se dal vyvodit, taky ne ; Pražák vůbec nic)

Praeceps

hlubina, sráz, strž, propast, výšina

Tantulus

tak malý, maličký, nepatrný