Cassus

Význam: prázdný, dutý, jalový ; zbavený (světla, života) ; daremný, marný, jalový

Další latinský slovník

Everto

vyvracet, vyvrátit ; rozvířit, zčeřit ; převrhnout, překotit, skácet, povalit ; rozvrátit, podkopat, zničit ; k pádu přivést, přivést na mizinu

Consecro

zasvěcovat, obětovat (bohům) ; posvěcovat (spec. své počátky, tj. připisovat si božský původ) ; zaklínat ; dávat do klatby, proklínat ; zbožnit, zbožštit, zařadit mezi bohy, prohlásit za boha ; zvěčnit, učinit nesmrtelným

Expers

prostý čeho, nemající co, nedisponující čím

Ad

co do, hledíc k, co se týče čeho, pokud jde o co ; k, pro (o účelu) ; podle, na (o způsobu: podle taktu, na tento způsob) ; na, pro (o příčině: na sebemenší závan větru apod.) ; scribere ad aliquem psát komu

Vinculum

vazba, pouta

Ambulo

chodit ; jít a vrátit se ; procházet se ; procestovat