Neqauquam

Význam: nikterak ne, naprosto ne

Další latinský slovník

Condam

(neklas. pro quondam)

Debeo

mít povinnost, zasloužit si

Alius

jiný, jinaký

Patrocinium

ochrana, patronát ; hájení, zastupování (na soudě) ; ochrana, záštita, pomoc

Sicut

(adv.) jako, tak jako ; jako, jakoby ; jako například ; jakožto, coby ; tak jak ; jelikož, vzhledem k tomu, že... (MLLM)

Prehendo

uchopit, zachytit, chytit, popadnout, vzít ; sklízet (úrodu) ; unést, uchvátit (osobu) ; zatknout, chopit se ; přivlastnit si, ukrást ; (alqm) vzít si koho, oženit se s kým, pojmout za manžela/manželku ;