Reprobatio

Význam: zavržení, neschválení

Další latinský slovník

Quini

po pěti

Fido

věřit, důvěřovat komu (alci, ale též re) ; mít důvěru ; osmělovat se, odvažovat se (s inf.) ; být přesvědčen, že

Praeopto

raději chtít

Decerto

potýkat se, bít se

Bossona

Bosna

Seditio

rozkol, různice, spor, rozbroj ; vzpoura, odboj