Adulterium

Význam: cizoložství, zálety

Další latinský slovník

Usura

(MLLM nic, jen složeniny)

Praerogativus

na prvním místě hlasující, přední

Cena

večeře (DZ) ; hlavní jídlo (u Římanů mezi 3. a 4. hod. odpolední), oběd ; hostina

Retro

vzadu, zadem, nazad

Catinus

mísa

Pilum

kopí, oštěp