Adulterium

Význam: cizoložství, zálety

Další latinský slovník

Prioratus m.

prvenství

Resipisco

navrátit se

Conor

pokoušet se o co, podnikat co, usilovat o co, snažit se, namáhat se (+ alqd. nebo inf.), jmout se

Detestor

proklít

Se eiacio

vyřítit se

Inferiora

hlubiny