Coaeternus

Význam: souvěčný

Další latinský slovník

Recepto

přijímat

Unde

odkud

Dominus domus

pán domu

Tueor

uhájit, ubránit

Actor

aktér (DZ)

Pro tempore

podle okolností