Verisimilis

Význam: pravděpodobný

Další latinský slovník

Subdo

podložit, podstrčit ; porobit, podmanit ; podstrčit (podvodně) ; dosadit (někoho na čí místo) ; připojit, dodat (několik slov k již řečenému apod.)

Allium

(lid.) česnek

Trebernaculum

bouda, stan, barák, stánek

Navigium

loď, plavidlo

Quasi

jakoby, jako by ; téměř, takřka, skoro ; jako (přirovnávací)

Prioratus m.

prvenství