Quantus

Význam: jak veliký

Další latinský slovník

Quotannis

každoročně

Illustrius

urozený

Lapsus a fide

odpadnutí od víry

Cubile

lůžko

Appareo

objevit se, ukázat se, zjevit se, vynořit se ; být k službám, přisluhovat, posluhovat, konat službu ; jevit se, ukazovat se, být zjevný, být patrný

Flagitium

chlípnost, vilnost, chtíč, žádost ; nemravnost ; smilství ; hanebnost, ohavnost, neřest, ničemnost, nestoudnost ; neřest, mrzký čin, hanebný čin, zlořád ; hanba, potupa, skvrna ; neřestník, padouch, ničema