Condomina

Význam: spolupaní (např. spoluvládkyně v jihofrancouzských středověkých hradištích)

Další latinský slovník

At

ale, však, avšak

Demitto

spustit se, sestoupit

Bini

po dvou, dva

Seipsum

sám sebe

Ratis

vor

Metior

vyměřit