Condomina

Význam: spolupaní (např. spoluvládkyně v jihofrancouzských středověkých hradištích)

Další latinský slovník

Coemeterium

hřbitov

Incido

natrefit, vpadat, přepadat

Actus apostolorum

Skutky apoštolů (i takto v sg.)

Mercenarius

námezdný, najatý ; podplacený ; (o věcech) koupený, zakoupený, zaplacený

Arca

archa

Cors

[omyl! Viz cor, cordis]