Adhortor

Význam: vybízet, pobízet

Další latinský slovník

Terga vertere

dát se na útěk

Innocens

neškodný, poctivý, řádný

Commoror

zastavit se, sídlit, prodlévat

Comendo

(viz commendo)

Septimana

týden

Sicut

(adv.) jako, tak jako ; jako, jakoby ; jako například ; jakožto, coby ; tak jak ; jelikož, vzhledem k tomu, že... (MLLM)