Adhortor

Význam: vybízet, pobízet

Další latinský slovník

Imperium

nařízení

Ultro citroque

sem i tam

Excommunico

exkomunikovat, vyloučit z církevního společenství

Iuventus

mládež

Coniugium

manželské spojení, sňatek, manželství ; páření (o zvířatech) ; choť, manžel, manželka

Idem

týž, tentýž ; totéž (jako subst.) ; neměnící se, stejný ; opětovně (ve spojení se zájmenem) ; právě (ve spojení se zájmenem) ; zároveň (značí jednotu)