Caliginosus

Význam: temný ; pochmurný, zachmuřený, chmurný, zakaboněný ; mrákotný

Další latinský slovník

Saeculum

lidský věk, pokolení, rod, generace ; lidé jedné doby, věk ; věk vůbec, doba ; časovost ; století

Percipio

chápat, pochopit, osvojovat si, učit se, poznávat

Precor

prosit, vyprošovat si, doprošovat se, prosebně vzývat, přimlouvat se (za koho u Boha), modlit se (ke komu za co) ; přát si, žádat ; přát komu co (dobro apod.)

Aversus

obrácený zády, prchající

Tolero

snášet, trpět, zakoušet

Sto

čekat, nic nedělat ; bydlet, sídlit, zůstávat ; obstát (explicitně MLLM ; i např. o tvrzení, ověřeno jasně v Moneta 90b a asi i v jedné citaci MLLM) ; (impers. "stetit") je dohodnuto, rozhodnuto, stanoveno