Suppliciter

Význam: pokorně, prosebně

Další latinský slovník

Enim

přece, vždyť

Provinciales

Provensálci

Alaris

na křídle, spojenecký

Bonitas

úrodnost

Nominatim

jmenovitě, výslovně, jménem

Moneo

upomínat, upozorňovat, napomínat