Suppliciter

Význam: pokorně, prosebně

Další latinský slovník

Vultus

tvář, obličej, výraz obličeje

Ymo

(neklas. pro immo)

Detestor

proklít

Ventilabrum

lopata

Nomen tantum

pouhé jméno

Insolitum est

je nezvyklé, je bezpříkladné