Insimul

Význam: společně, vespolek

Další latinský slovník

Postulo

žádat, požadovat

Sufficienter

dostatečně

Neque

ale ne, avšak ne, ale přece ne atd.

Plus valere ( minus valere

mít převahu ( mít méně

Adnoto

poznamenávat, zaznamenávat ; znamenat, pozorovat

Amititia

přátelství ; přátelé