Undeunde

Význam: odkudkoliv

Další latinský slovník

Auctus

zvětšený, zveličený

Armamentum

lodní výzbroj

Suppleo

nahradit, doplnit, zaplnit

Sumptuosus

nákladný

Verus

správný, slušný, náležitý ; pravdivý, pravý, skutečný, opravdový ; upřímný, poctivý, spravedlivý

Quisquam

někdo