Quid novum?

Význam: Co (je) nového?

Další latinský slovník

Remeo

vracet se, vrátit se, jít zpět ; znovu prožít, navrátit se (ve vzpomínkách do dětských let apod.)

Solummodo

jen, pouze, jenom, toliko

Vimen

prut, proutí

Dimico

potýkat se, bojovat

Aequalis

rovný, rovnocenný, rovnomocný ; rovnoměrný ; vyrovnaný, stejnoměrný, stálý, pravidelný ; stejný (+ dat. s čím) ; stejného věku, rovný věkem, stejného věku, rovnověký, subst. vrstevník ; současný, souvěký

Lauterius

(nenal. nic)