Inferior

Význam: nižší

Další latinský slovník

Blavis

modrý

Gratia

(v souvislosti s inkvizicí) (viz Fournier I, 268, pozn. 105)

Vincio

spoutat, svázat

Ballisto

střílet

Terrae commendare alqm

pohřbít koho

Constituo

stanovit, rozhodnout se