Primum

Význam: nejprve

Další latinský slovník

Propero

urychlovat, urychlit, zrychlovat, zrychlit, uspíšit, dodávat rychlosti ; spěšně konat (/ vykonat, činit, zjednat, opatřit, neklasicky i alqd.), pospíšit s čím ; spěchat, spět, pospíchat, pospíšit si, kvapit, chvátat ; toužit, dychtit, přát si

Platea

náměstí

Edus

kůzle, kozlík, kozel (i kozlové po levici takto)

Ocior

rychlejší, hbitější

Gratia

(v souvislosti s inkvizicí) (viz Fournier I, 268, pozn. 105)