Spero

Význam: doufat, mít naději ; čekat, očekávat ; obávat se, bát se (nějaké nepříjemné věci)

Další latinský slovník

Insolitum est

je nezvyklé, je bezpříkladné

Comparo

(refl.) připravovat se, chystat se ; chystat co, připravovat se k čemu, hotovit se k čemu ; stanovit, určit

Ister

Dunaj (na dolním toku)

Percontatio

dotazování, vyptávání

Sublatus

zmařený

Ex eo tempore

od toho času