Panormus

Význam: Palermo

Další latinský slovník

Sive = seu

nebo jestliže, nebo kdyby, nebo

Edo

jíst

Vereor

obávat se

Miser

(v MLLM je fr. a angl. ekvivalent, kt. znamená zároveň "nebohý" i "ničemný", takže odtud, stejně jako z uváděných citací, nelze určit, zda má slovo i význam "ničemný")

Incido

natrefit, vpadat, přepadat

Tectum

střecha, krov, kryt, příbytek, byt, obydlí